Chính sách giao hàng

Mục lục

CHÍNH SÁCH GIAO HÀNG

Nhằm tăng thêm quyền lợi, sự thuận tiện và dễ dàng cho Quý khách khi sử dụng dịch vụ thuê Zoom. Onezoom cập nhật hiển thị thông tin đơn hàng ngay sau khi khách thực hiện giao dịch.

Thời gian: 1 - 10 Phút

Khách nạp tiền vào hệ thống sẽ ghi nhận trong mục lịch sử giao dịch và được cập nhật số dư vào hệ thống.

Khách tạo đơn thuê phòng thông tin phòng hiển thị trong mục danh sách phòng.

Khách nâng cấp tài khoản sẽ hiển thị đơn hàng mục nâng cấp tài khoản.

Khách mua link cố định hiển thị danh sách trong link cố định.

Hình thức: Gửi mail thông báo 

Sau khi nhận được thanh toán thành công đơn hàng trên Onezoom.vn

Hệ thống sẽ gửi thông báo về mail tài khoản đã đăng ký cho khách hàng

Phí giao hàng: Miễn phí 

* Khách hàng có thể yêu cầu hủy đơn hàng khi đã thanh toán và chưa nhận được thông tin đơn hàng từ Onezoom