Tạo link rút gọn tuỳ chỉnh nhận diện thương hiệu

  • Bước 1: Chọn Menu -> Thuê link -> Bấm Tạo link

Thuê link cố định trong onezoom

  • Bước 2: Nhập thông tin link rút gọn -> Dán link đích -> Nhập thông tin phòng zoom -> Tải hình Banner - > Bấm Lưu

Điền thông tin link cố định Zoom